Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld

Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Neemt u in dat geval a.u.b. contact met ons op. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De geboden informatie is geenszins bindend voor ons maar is slechts een bron van algemene informatie voor u als bezoeker. Neem, als u twijfelt of vragen heeft, altijd contact met ons op.

Contact met Enjoy Tomato

Voor meer informatie of vragen over onze tomaten kunt u terecht op onze contactpagina.

Naar contact